Täältä löydät taloyhtiöaiheiset lakikysymykset ja juristien vastaukset.

Talkootyönä toteutettava ikkunoiden maalaus jäi kesken, mitä nyt?

Jos vapaaehtoiseen talkootyöhön ei ole tarpeeksi osallistujia, kannattaa ostaa kunnossapitotyöt ulkopuoliselta urakoitsijalta.

Talkootyö perustuu aina vapaaehtoisuuteen.  Vaikka taloyhtiössä olisi päätetty teettää tietty kunnossapitotyö kokonaan talkoovoimin, joskus voi käydä niin, että projektia ei syystä tai toisesta viedä loppuun asti. Tällaisessa tilanteessa yhtiö ei voi velvoittaa osakkaita jatkamaan kunnossapitotyötä. Sen sijaan yhtiön on ostettava kunnossapitotyö ulkopuoliselta urakoitsijalta.

Projektista aiheutuvat kustannukset katetaan kaikilta osakkailta perittävällä yhtiöjärjestyksen mukaisella vastikkeella, samalla tapaa kuin muutkin yhtiön  kunnossapitotyöt.