Täältä löydät taloyhtiöaiheiset lakikysymykset ja juristien vastaukset.

Sain varastolotossa muita pienemmän kellarikomeron, rikkoiko taloyhtiö yhdenvertaisuusvelvoitetta?

Varastokomerot ovat usein eri kokoisia. Pääasia on, että jokaiselle osakkaalle on annettu komero yhdenvertaisella jakoperusteella.

Asunto-osakeyhtiölain mukaan kaikki osakkeet tuottavat yhtiössä yhtäläiset oikeudet. Tämä tarkoittaa, että kaikilla osakkeenomistajalla on samanlainen oikeus varastotiloihin, jollei yhtiöjärjestyksessä muuta määrätä. Yhdenvertaisuusperiaatteeseen perustuen kiellettyjä ovat sellaiset päätökset, jotka ovat omiaan tuottamaan epäoikeutettua etua toisen osakkaan tai asunto-osakeyhtiön kustannuksella.

Lähtökohtaisesti voidaan katsoa yhdenvertaisuuden täyttyvän, mikäli yhtiö jakaa kellarikomeron jokaiselle osakkaalle. Merkityksellistä on myös jakoperusteen yhdenvertaisuus. Numerojärjestyksessä, esimerkiksi arvonnan kautta, kellarien jakaminen täyttää mielestämme tämän vaatimuksen.

On melko tavanomaista, että varastokomerot ovat hieman eri kokoisia. Useimmiten tämä johtuu siitä, että vanhan rakennuksen kellaritilat eivät mahdollista aivan samanlaisten kellarikomeroiden rakentamista.

Marina Furuhjelm, asianajaja, Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy