Täältä löydät taloyhtiöaiheiset lakikysymykset ja juristien vastaukset.

Saako osakas nauhoittaa yhtiökokouksen kulun ilman lupaa kännykällään?

Yhtiökokouksen nauhoittaminen ei riko lakia, vaikka sen tekisi salaa. Nauhoittamisesta on kuitenkin kohteliasta ilmoittaa ja sopia etukäteen.

Rikoslain mukaan salakuuntelulla tarkoitetaan oikeudettomasti teknisellä laitteella salaa sellaisen puheen tallentamista, jota ei ole tarkoitettu nauhoittajan eikä muunkaan ulkopuolisen tietoon.

Lain kohta koskee siis nimenomaan ja ainoastaan sellaisia keskusteluja, jotka eivät ole tarkoitettuja kuuntelijan tietoon. Tässäkin tapauksessa on kyse siitä, onko henkilöllä oikeus äänittää salaa tai suorastaan kiellon vastaisesti keskustelu, johon hän itse osallistuu luvallisesti.

Oikeuskäytännössä on katsottu, että esimerkiksi yhtiö- tai muussa kokouksessa käydyn keskustelun saa tallentaa, mikäli tallentaja osallistuu kokoukseen laillisesti osakeomistuksensa tai jäsenyytensä perusteella. Oman puhelimen nauhurin käyttäminen salaa on sallittua, ja mainitun kaltaisen keskustelun salaa nauhoittaminen on selvästi rajattu rangaistavuuden ulkopuolelle. Näin ollen keskustelun saa äänittää, koska keskustelukumppani on luopunut yksityisyydestään.

Nauhoittamisesta olisi tietysti kohteliasta ilmoittaa ja sopia nauhoitettavien kanssa etukäteen, mutta mikään laki ei velvoita erikseen pyytämään lupaa tai ilmoittamaan siitä.

Marina Furuhjelm, asianajaja, Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy