Täältä löydät taloyhtiöaiheiset lakikysymykset ja juristien vastaukset.

Saako koko suku olla avustajana yhtiökokouksessa?

Avustajalla voi olla tärkeä rooli yhtiökokouksessa osakkaan kannalta, mutta montaa avustajaa ei voi ottaa mukaan.

Osakkaalla voi olla mukanaan yksi avustaja, joka voi käyttää osakkaan puolesta tai rinnalla puhe- ja äänioikeutta. Osakas voi itse päättää, kuka.

Avustaja voi auttaa osakkaan kyselyoikeuden toteutumisessa. Hallituksen ja isännöitsijän on kokouksessa osakkeenomistajan pyynnöstä annettava tarkempia tietoja, jotka voivat vaikuttaa käsiteltävän asian arviointiin. Varsinaisessa yhtiökokouksessa osakkaiden kyselyoikeus on hyvinkin laaja, kun käsitellään edellisen tilikauden aikana tapahtuneita asioita.

Silloin, kun osakkeenomistajan kysymykseen voidaan vastata vain tietojen perusteella, jotka eivät ole kokouksessa käytettävissä, vastaus on annettava kahden viikon kuluessa kysyjälle kirjallisesti.

Marina Furuhjelm, asianajaja, Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy