Täältä löydät taloyhtiöaiheiset lakikysymykset ja juristien vastaukset.

Jos osakas maksaa vastikerästit haltuunoton kynnyksellä, voiko haltuunotossa edetä?

Haltuunottoa ei voida tehdä, jos osakas maksaa rästinsä ennen hallintaanottopäätöstä.

Yhtiökokous voi päättää, että osakkeenomistajan hallinnassa oleva osakehuoneisto on otettava yhtiön hallintaan enintään kolmeksi vuodeksi, jos osakkeenomistaja ei maksa erääntynyttä yhtiövastiketta.

Huoneisto voidaan ottaa yhtiön hallintaan myös, jos osakas laiminlyö velvollisuutensa korvata varoituksen antamisesta ja yhtiökokouksen koollekutsumisesta yhtiölle aiheutuneet kustannukset.

Jos osakas suorittaa vastikerästit ja muut kustannukset ennen kuin yhtiökokous tekee hallintaanottopäätöksen, yhtiö ei voi edetä.

Marina Furuhjelm, asianajaja, Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy