Täältä löydät taloyhtiöaiheiset lakikysymykset ja juristien vastaukset.

Miten edetä haltuunotossa, jos osakas ei ilmoita yhteystietojaan?

Varoitus ja päätös hallintaanotosta on annettava todisteellisesti tiedoksi, eli tiedoksianto tulee antaa haaste­miehen hoidettavaksi.

Ennen hallintaanottopäätöksen tekemistä yhtiökokouksessa on hallituksen annettava osakkeen­omistajalle kirjallinen varoitus. Varoitus on annettava tiedoksi myös vuokralaiselle tai muulle huoneistossa käyttöoikeuden saaneelle (esim. leskelle).

Varoitus ja päätös hallintaanotosta on annettava todisteellisesti tiedoksi, eli tiedoksianto tulee antaa haaste­miehen hoidettavaksi.

Jos henkilöä ei yrityksistä huolimatta tavoiteta, voidaan varoitus lähettää kirjatulla kirjeellä, jonka katsotaan tulleen tietoon seitsemäntenä päivänä postittamisesta.

Jos osakas ei ilmoita postiosoitettaan osakehuoneistorekisteriin tai osakeluetteloon, voidaan niihin merkitä väestötietojärjestelmän tai kaupparekisterin tietojen mukainen osoite. Pääsääntöisesti yhtiöllä ei ole velvollisuutta selvittää osakkeenomistajan osoitetta tai sen vaihtumista ilmoitusten toimittamista varten.

Marina Furuhjelm, asianajaja, Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy