Täältä löydät taloyhtiöaiheiset lakikysymykset ja juristien vastaukset.

Miten aikaisin huoltotöistä on ilmoitettava asukkaille? 

Taloyhtiön täytyy ilmoittaa asukkaille, myös vuokralaisille, ajoissa, mikäli huoneistoissa tehdään huolto- tai kunnossapitotöitä.

Asunto-osakeyhtiölain mukaan taloyhtiön on ilmoitettava asukkaille riittävän ajoissa sellaisista kunnossapitotöistä, jotka vaikuttavat huoneiston käyttämiseen. Ilmoitus toimitetaan osakkaan taloyhtiölle ilmoittamaan osoitteeseen ja asuntoon.

Taloyhtiöllä on kuitenkin oikeus suorittaa kunnossapito- tai korjaustyö välittömästi, jos työtä ei voi siirtää vahinkoa tai haittaa aiheuttamatta. Laissa ei tarkemmin määritellä, mikä tämä aika on.

Suositeltavaa on, että taloyhtiön edustaja, esimerkiksi isännöitsijä, ilmoittaa tulevista kunnossapitotöistä, kun niistä on tehty päätös esimerkiksi yhtiökokouksessa tai hallituksessa. Myöhemmin on hyvä ilmoittaa erikseen, milloin käynti asunnossa tehdä. Tämän ilmoituksen tekee yleensä huoltoyhtiön edustaja itse.

Jos taloyhtiöllä on omia tiloja vuokrattuna, tulee näiden osalta ottaa huomioon huoneenvuokralainsäädäntö. Taloyhtiön tulee ilmoittaa omille vuokralaisilleen asunnoissa suoritettavista hoitotoimenpiteistä tai korjaus- tai muutostöistä, joista ei aiheudu olennaista haittaa, 14 päivää ennen töiden aloittamista.

Jos kyse on laajemmasta työstä, vuokranantajan on ilmoitettava siitä vuokralaiselle vähintään kuusi kuukautta ennen töiden aloittamista. Kiireelliset työt vuokranantajana oleva taloyhtiö saa suorittaa ilman erillistä ilmoitusaikaa.

Marina Furuhjelm, lakiasiantuntija, asianajaja