Täältä löydät taloyhtiöaiheiset lakikysymykset ja juristien vastaukset.

Kenellä perikunnasta on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, jos osakeluettelossa on vainajan nimi?

Kuolinpesän osakkaat osallistuvat yhdessä, tai osa edustaa kaikkia valtakirjoilla.


Kuolinpesän osakkailla yhdessä. Edellytyksenä on, että osakkeenomistaja, myös kuolinpesä, on merkittynä osakeluetteloon tai hän/se on luotettavalla tavalla viimeistään yhtiökokouksessa ilmoittanut yhtiölle osakkeiden omistusoikeuden siirtymisestä itselleen.

Ongelmallista kuolinpesän osakkaiden osallistumisessa on usein se, että heitä on useita ja he käyttävät oikeuksia yhdessä. Jos vain osa kuolinpesän osakkaista osallistuu, he tarvitsevat valtakirjat muilta.

Marina Furuhjelm, asianajaja, Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy