Täältä löydät taloyhtiöaiheiset lakikysymykset ja juristien vastaukset.

Voiko kunnossapitovastuu jakautua toisin kuin asunto-osakeyhtiölaissa?

Jos osakkaat haluavat jakaa kunnossapitovastuun toisin kuin lain mukaan, täytyy yhtiöjärjestystä muuttaa määräenemmistöpäätöksellä.

Taloyhtiön rakennuksen ja muiden tilojen kunnossapitovastuu jaetaan osakkeenomistajien ja yhtiön kesken AOYL:n 2 ja 3 §:n säännösten mukaisesti, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Osakkeenomistajan on pidettävä kunnossa huoneistonsa sisäosat, ja yhtiö vastaa muun muassa rakenteiden kunnossapidosta.

Tietyntyyppisissä asunto-osakeyhtiöissä on tavanomaista, että kukin vastaa itse hallinnoimansa huoneiston tai jopa koko rakennuksen kunnossapidosta. Tällaisia ovat yhtiöt, jotka koostuvat esimerkiksi pientaloista tai vain muutamasta osakehuoneistosta. Yhtiöjärjestyksessä tulee määrätä kunnossapitovastuun jakautumisesta mahdollisimman yksiselitteisesti. Toki osakkaiden välinen sopimuskin asiasta on mahdollista tehdä, mutta tilanteessa, jossa osakkeenomistaja vaihtuu, tällainen sopimus ei automaattisesti sido asunnon uutta omistajaa, toisin kuin yhtiöjärjestys tekee.

Eli jos kunnossapitovastuun haluaa jakaa toisin kuin asunto-osakeyhtiölaki määrää, kannattaa kirjata määräys yhtiöjärjestykseen. Yhtiöjärjestystä muutetaan määräenemmistöpäätöksenä, eli päätökseen tarvitaan 2/3 äänten enemmistö. Lähtökohtaisesti kunnossapitovastuun muuttaminen ei edellytä äänestyksen jälkeen kenenkään suostumuksia, mutta jos osakkaiden vastuut kunnossapidosta ovat keskenään erilaiset, voidaan suostumuksia tarvita. On olemassa valmiita malleja, joiden avulla voidaan tehdä yhtiöjärjestysmuutos kunnossapitovastuun jakautumisesta.

Anna Undén-Selander, lakiasianharjoittelija, ON, Isännöintiliitto

Lue lisää: Mietityttääkö uusi kunnossapitovastuutaulukko? Näin se toimii