Mitä isännöitsijä tekee? Tällä palstalla on isännöintiaiheisia kysymyksiä vastauksineen.

Osakehuoneistorekisteri tulee, mitä isännöinti tekee?

Vuoden 2019 alusta uudet asunto-osakeyhtiöt perustetaan suoraan osakehuoneistorekisteriin eikä niille paineta osakekirjoja. Myös kaikki vanhat asunto-osakeyhtiöt siirtyvät Maanmittauslaitoksen ylläpitämään sähköiseen osakehuoneistorekisteriin 3,5 vuoden kuluessa.

Keväästä 2019 alkaen rekisteriin aletaan tuoda huoneistojen ja omistajien tiedot Patentti- ja rekisterihallituksen, Väestörekisterikeskuksen ja verottajan tiedoista. Isännöintipalveluiden piirissä olevat taloyhtiöt alkavat siirtyä rekisteriin vasta myöhemmin, arvion mukaan vasta vuoden 2020 loppupuolella. Tämä johtuu teknisistä seikoista: vasta silloin siirtoon tarvittavat työkalut saadaan käyttöön.

Vastuu siirtymisestä on taloyhtiöillä, mutta käytännössä työn hoitaa isännöinti, joka mm. tarkistaa tiedot ja tekee tarvittavat korjaukset. Rekisterin toimivuuden kannalta on tärkeää, että tiedot ovat siellä oikein.

Siirtymisen jälkeen isännöinti ei enää ylläpidä osakeluetteloita eikä selvittele omistusten siirtoja, vaan uusi osakas merkkauttaa itsensä osakeluetteloon Maanmittauslaitoksen palvelussa. Rekisterin käyttö edellyttää, että yhtiön vastuuhenkilöiden tiedot ovat oikein kaupparekisterissä. Rekisteri vaatii isännöinniltä merkittäviä panostuksia järjestelmien kehittämiseen.