Mitä isännöitsijä tekee? Tällä palstalla on isännöintiaiheisia kysymyksiä vastauksineen.

Mikä on isännöitsijän rooli korjaushankkeessa?

Isännöitsijän rooli riippuu hankkeesta ja hallituksen osaamisesta. Hallituksella voi olla suurempi rooli, jos sen jäsenissä on esimerkiksi korjausrakentamisen ammattilaisia.

Keskivertohallituksessa on kuitenkin maallikkojäseniä. Silloin isännöitsijä on asiantuntija, joka esimerkiksi kilpailuttaa työt, hoitaa lainaneuvottelut pankin kanssa ja hankkii tietoa taloyhtiön hallitukselle päätöksenteon tueksi. Näin hallitus voi esimerkiksi esitellä valmiin ja perustellun päätösehdotuksen yhtiökokoukselle.

Isännöitsijän tehtävä on pitää langat käsissään ja olla selvillä kokonaiskuvasta. Isännöitsijä hoitaa hankkeen hallintoa ja taloutta sekä osallistuu tiedottamiseen ennen ja jälkeen hankkeen. Varsinaisen urakkatiedottamisen hoitaa kuitenkin urakoitsija.

Kysymykseen vastasi vaikuttamis- ja tutkimusjohtaja Tuomas Viljamaa Isännöintiliitosta.