Mitä isännöitsijä tekee? Tällä palstalla on isännöintiaiheisia kysymyksiä vastauksineen.

Isännöitsijät eläköityvät vauhdilla, kuinka käy taloyhtiöiden?

Ehkä suurin vaikutus on, että alalle tulee väistämättä lisää nuorempaa polvea. Asunto-osakeyhtiöt ja niiden tarve isännöinnille eivät katoa. Ratkaisevaa on, että alalle saadaan houkuteltua pätevimmät nuoret, joista kehittyy motivoituneita isännöintialan ammattilaisia. Tähän tarvitaan esimerkiksi digitalisaation edistymistä taloyhtiöissä.

Kun tuoreet isännöitsijät astuvat saappaisiinsa, on hyvä muistaa, että palvelun laadusta ei vastaa yksin isännöitsijä vaan koko isännöintiyritys. Vaikka isännöitsijä vaihtuisi, laatutason tulee säilyä. Parhaimmillaan tuoreet työntekijät saavat riittävästi tukea työhönsä ja tietotaitoa siirretään kokeneilta nuoremmille.

Positiivista on, että usein vasta alalle tulleet näkevät mahdollisuudet ja kehityskohteet uusin silmin. Nuoret myös tuntevat hyvin etenkin nuoremman polven asumisen tarpeet.