Tontista rahaa taloyhtiön remonttiin

Kirjoittanut Lapti Oy 12.4.2019 ja päivitetty 29.4.2019
Usealla taloyhtiöllä on hyödyntämätöntä tonttialaa. Jos tontilla on tilaa, voidaan siitä lohkaista palanen ja myydä se rakennettavaksi. Kuva: Lapti Oy

Usealla taloyhtiöllä on hyödyntämätöntä tonttialaa, josta voidaan lohkaista palanen ja myydä se rakennettavaksi. Taloyhtiön osakkaille lisärakentamisesta on hyötyä. Rakennusoikeuden myynnistä saadulla tulolla voidaan maksaa esimerkiksi jopa puolet taloyhtiön putkiremontista. Pidemmällä aikavälillä koko taloyhtiön arvo nousee.

Monesti asuntoyhtiöt miettivät täydennysrakentamista vasta remontin alkaessa. Suunnittelu ja asemakaavamuutos voi viedä paljonkin aikaa, joten prosessi kannattaisi aloittaa hyvissä ajoin ennen saneerauksen ajankohtaiseksi tulemista. Taloyhtiö voi saada lisärakennusoikeudesta vuokratuottoja jo ennen saneerausta.  Osakkaiden maksama yhtiövastike voi laskea vuokratuottojen myötä jopa 40 % ja lopulta lisärakennusoikeuden myynnillä voidaan rahoittaa jopa 50% linjasaneerauksen kustannuksista

“Lisärakennusoikeuden myynnillä voidaan rahoittaa jopa 50 % putkiremonttikustannuksista.”

Lisärakentamisella alueen arvo nousee ja vetovoima säilyy

Hyödyntämättömän tontin osan, huonokuntoisen siipi- tai piharakennuksen purkamisella saadaan arvokasta tonttimaata, johon voi rakentaa pienenkin kerrostalon. Lisärakentamisen myötä alueen asuntojen arvon nousun lisäksi alue saa uusia asukkaita, asuntokanta modernisoituu ja monipuolistuu. Alueen palveluille tulee uusia käyttäjiä ja julkisen liikenteen palvelutkin säilyvät.  Lisärakentaminen onkin paras tae alueen säilymisenä vetovoimaisena.

Lisärakentaminen voi olla:

  • uudisrakentamista hukkakäytöllä olleelle tontin osalle
  • osittain purkavaa, jolloin puretaan esimerkiksi huonokuntoinen siipirakennus ja rakennetaan uusi rakennus tilalle
  • täysin purkavaa lisärakentamista, jolloin purettavan rakennuksen tilalle rakennetaan isompi kokonaisuus.
Usealla taloyhtiöllä on hyödyntämätöntä tonttialaa. Jos tontilla on tilaa, voidaan siitä lohkaista palanen ja myydä se rakennettavaksi.
Helsingin Munkkivuoressa hukkakäytöllä olleelle tontin osalle rakennettiin pieni kerrostalo. Tontin myynnillä taloyhtiö rahoittaa merkittävän osan putkiremontista.

Laptilta veloitukseton arvio tontin potentiaalista

Lapti on kehittänyt taloyhtiöille ilmaisen palvelun, jossa arvioidaan, miten tontia voi hyödyntää täydennysrakentamiseen. Prosessi käynnistyy sillä, että taloyhtiö ottaa yhteyttä Laptiin, jonka jälkeen asiantuntijat tutustuvat tonttiin. Asiantuntijat arvioivat tontin täydennysrakentamis-mahdollisuudet ja antavat suosituksen, miten hanketta voisi viedä eteenpäin. Tarvittaessa Lapti hoitaa täydennysrakentamisen taloyhtiölle tarvittaessa avaimet käteen -palveluna. Lue lisää sivuiltamme lapti.fi/tontistatuottoa.

Katso kaikki jutut samasta aiheesta

Rahoitus Rakentaminen