Mikä on paras urakkamalli taloyhtiön kattoremontissa?

Kirjoittanut Kattotutka Oy 7.2.2019 ja päivitetty 29.4.2019
Kattotutkan ELINKAARIKATTO®-urakkamallilla on toteutettu taloyhtiöiden kattoremontteja jo ympäri Suomen. Kuva: Kattotutka / Studio Timo Heikkala Oy

Kokonaisvastuurakentaminen eli KVR-urakkamalli tulee myös taloyhtiöiden kattoremontteihin. Se on toimiva urakkamalli etenkin silloin, kun siihen liitetään mukaan elinkaariajattelu.

Taloyhtiöiden erilaisissa remonteissa mahdollinen riitatilanne aiheutuu useimmiten kustannuksien karkaamisesta tai aikataulujen pettämisestä. Siksi olisi tärkeää, että ennen kuin taloyhtiössä ryhdytään miettimään tulevaa kattoremonttia yhtään pidemmälle, taloyhtiön hallitus perehtyisi tarkoin tarjolla oleviin eri urakkamalleihin yhdessä ammattitaitoisen isännöitsijän kanssa.

Onko perinteinen urakkamalli riittävä?

Yleisin tapa toteuttaa taloyhtiön kattoremontti on kokonaisurakka, jossa taloyhtiö käynnistää korjaushankkeen, tilaa siihen suunnitelmat, pyytää suunnitelmien perusteella tarjoukset urakoitsijoilta ja valitsee mieleisensä urakoitsijan. Jos ajatellaan vain lopputulosta eli uutta kattoa, kokonaisurakka on yleensä toimiva malli. Tästä on varmasti kymmeniä tuhansia onnistuneita esimerkkejä, joissa taloyhtiölle on saatu toimiva, uusi katto.

Kolikon kääntöpuolena kokonaisurakassa on kustannustehokkuus, koska malli ei ole tekijöitään kannustava. Suunnittelijalla ei ole tarvetta miettiä suunnitelmansa kustannustehokkuutta, joten hän voi helposti suunnitella varman päälle ”vähän yli” (tai joskus tietämättömyyttään jopa ”vähän ali”). Urakoitsija voi puolestaan tuudittautua siihen, että mikä tahansa ongelma suunnittelussa ilmeneekin, se on suunnitelmien tilaajan eli taloyhtiön vastuulla.

Toki vastuullisesti toimiva kattourakoitsija tuo tilaajalle esille suunnitelmissa havaitut puutteet tai virheet, mutta niiden ratkaiseminen kesken meneillään olevan urakan aiheuttaa lähes poikkeuksetta lisätyötä eli lisäkustannuksia taloyhtiölle.

Erilaisille urakkamalleille aikansa ja paikkansa

Toinen taloyhtiöiden kattoremonteissa käytetty urakkamalli on ns. yhteistoimintaurakka, jossa taloyhtiö hankkii kattoremontille ulkopuolisen projektinjohtajan, joka edustaa taloyhtiötä koko remontin ajan. Projektinjohtajan tehtävä on kilpailuttaa taloyhtiön kanssa yhdessä määritellyn hintahaarukan puitteissa kattoremontin sekä hanke- ja tekninen suunnittelu että urakointi.

Kokonaisvastuurakentaminen eli KVR-urakka on edellä kuvattuja urakkamalleja selkeämpi. Urakoitsija vastaa kattoremontin toteutuksen lisäksi myös teknisestä suunnittelusta. Taloyhtiön näkökulmasta hyvä juttu on se, että vastuusta isompi osa on tällöin urakoitsijalla. Hyvin sujuva kattoremontti ja onnistunut lopputulos ovat varmasti tavoiteltu lähtökohta kaikissa eri urakkamalleissa. Jokaiselle edellä kuvatulle urakkamallille on varmasti paikkansa ja käyttäjänsä suomalaisessa taloyhtiökentässä.


Uuden katon kannalta tärkein seikka, elinkaariajattelu, on unohdettu täysin.

Mielenkiintoinen kysymys on se, voisiko urakkamallin valinnasta olla taloyhtiölle hyötyä vielä toteutetun kattoremontin jälkeen? Me Kattotutkalla olemme pohtineet tätä kysymystä perusteellisesti taloyhtiön, isännöitsijän ja meidän, eli urakoitsijan, näkökulmasta. Teimme nimittäin huomion, että yksikään käytössä olevista urakkamalleista ei ulotu suunnittelua ja toteutusta pidemmälle. Uuden katon kannalta tärkein seikka, elinkaariajattelu, on unohdettu täysin.

Kattoremontissa tarvitaan elinkaariajattelua

Kehitimme ELINKAARIKATTO®-urakkamallin, joka on jalostettu versio KVR-urakasta. Siinä taloyhtiö saa yhdellä sopimuksella ja hinnalla perusteellisen lähtötilanteen kartoituksen, teknisen suunnittelun ja remontin toteutuksen. Totuttua suoraviivaisemmasta suunnittelusta sekä innovatiivisten ratkaisuiden hyödyntämisestä toteutusvaiheessa syntyy suoraa kustannussäästöä, joilla taloyhtiö kattaa kattoremontin valmistumisen jälkeen uuden katon ylläpidon 25 vuodeksi.


ELINKAARIKATTO®-urakkamallilla on toteutettu taloyhtiöiden kattoremontteja jo ympäri Suomen. Kuvassa kesällä 2018 valmistunut katto Kuopiosta.
Kuva: Kattotutka / Risto Inkeroinen

Ylläpitosopimus ja 25 vuoden täystakuu sisältyvät automaattisesti tähän uuteen urakkamalliin. Kuten muissakin urakkamalleissa, myös tässä taloyhtiö voi normaaliin tapaan käyttää ulkopuolista valvojaa, joka valvoo toteutusta eli toimii taloyhtiön edustajana.

Miksi maksaa liikaa suunnitteluvaiheesta tai ylimitoitetusta remontista, jos samalla rahalla voisi kattaa esimerkiksi uuden katon ylläpidon seuraavan 25 vuoden ajalle? Urakkamallia valitessaan taloyhtiön kannattaakin pohtia tarkasti, miksi asiat tehdään usein vain sillä totutulla tavalla, kun ne on mahdollista tehdä suoraviivaisemmin, edullisemmin ja ennen kaikkea pitkällä tähtäimellä taloyhtiön kannalta järkevämmin.

Katso kaikki jutut samasta aiheesta

Katto Korjaushanke