Täältä löydät taloyhtiöaiheiset lakikysymykset ja juristien vastaukset.

Saimme Eviralta, isännöitsijältä ja vuokraisännältä luvan kanalaan, onko hallituksella oikeus kieltää se? 

Tähän ei voi sanoa suoraan kyllä tai ei. Se, miten pihaa voi käyttää, riippuu ensinnäkin siitä, onko piha-alue asunto-osakeyhtiön vai osakkaan hallinnassa. Usein pihat ovat juridisesti yhtiön hallinnassa. Jos piha-alue on osakkaan hallinnassa, siitä pitää olla määräys yhtiöjärjestyksessä.

Jos piha on yhtiön hallinnassa ja pihalle halutaan tehdä tällainen muutos, siihen tarvitaan hallituksen suostumus. Hallitus voi siis periaatteessa kieltää osakkaan haluaman toiminnan pihalla. Yhtiö ei voi kuitenkaan kieltää sellaista toimintaa, joka kuuluu ns. tavanomaiseen asumiseen. Suoraan on vaikea vastata, onko kanalan pitäminen rinnastettavissa kotieläinten pitämiseen, jolloin se olisi tavanomaista toimintaa.

Jos piha-alue taas on osakkaan hallinnassa, osakas voi hyvin pitkälle päättää, miten tilaa käyttää, kunhan tilaa käytetään yhtiöjärjestyksen käyttötarkoituksen mukaisesti. Osakkaan toiminnasta ei saa tietenkään aiheutua kohtuutonta haittaa naapureille. Vastausta ei voi suoraan antaa tästäkään näkökulmasta: Pohdittavana on, aiheuttaako kanalatoiminta kohtuutonta haittaa tai häiriötä naapureille vai onko toiminta tavanomaista ja kuuluu normaaliin elämään.

Ymmärsin kysymyksestäsi, että yhtiö oli jo antanut luvan kanalalle. Jos näin on, kannattaa ihan ensiksi pyytää perustelut jo annetun luvan peruuttamiselle.

Kysymykseen vastasi Marina Furuhjelm, Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy