Taloyhtiön pihan talvikunnossapitoa ei kannata laiminlyödä

Epävakaiset talvikelit nostavat taloyhtiöissä puheeksi perinteisen aiheen: onko piha huolellisesti hiekoitettu, entä kenelle ilmoittaa katolta roikkuvasta lumikielekkeestä?

Taloyhtiön pihan hiekoitus ja muu talvikunnossapito on taloyhtiön vastuulla. Tyypillisesti isännöinti sopii pihan hiekoituksesta ja lumitöistä huoltoyhtiön kanssa, ja kunnossapito mitoitetaan tarkemmin huoltosopimuksessa. Usein tähän kuuluu, että huoltoyhtiön työntekijät tarkkailevat piha-alueen tilannetta olosuhteiden vaihdellessa ja pitävät huolen, että esimerkiksi katolta tippuvasta lumesta varoitetaan puomein tai kyltein.

Taloyhtiö eli osakkaat yhdessä ovat lähtökohtaisesti korvausvastuussa liukkaalla pihalla sattuneista tapaturmista.

Jos joku loukkaa itsensä talvisella pihalla, taloyhtiö eli osakkaat yhdessä ovat lähtökohtaisesti korvausvastuussa sattuneista tapaturmista ja vahingoista. Jos sääolot ovat hyvin poikkeukselliset ja kunnossapito ja hiekoitus on hoidettu huolellisesti, taloyhtiö ei ole välttämättä korvausvelvollinen.

Pienissä taloyhtiöissä hiekoitus ja lumityöt halutaan ehkä hoitaa osakkaiden talkootyönä, jossa jokainen vuorollaan kolaa tai lapioi pihan kuntoon. Osakkaiden katsotaan itse suostuneen talkoojärjestelyyn, ja se voi vaikuttaa niin, ettei sattuneista vahingoista saa korvausta.

Taloyhtiön viereinen jalkakäytävä tai muu väylä voi kuulua joko taloyhtiön tai kunnan tai kaupungin vastuulle. Osakashallinnassa olevien omien pihojen talvikunnossapito on aina osakkaan vastuulla.