Miten tiedotetaan yhdenvertaisesti?

Taloyhtiön kannattaa käyttää tiedottamiseen ja viestimiseen useita kanavia. Virallisia kokouskutsuja ei voi lähettää pelkästään sähköisenä ilman osakkaan lupaa.

Loukkaako vain netissä tiedottaminen osakkaiden yhdenvertaisuutta?

Yhtiökokous voi päättää, että taloyhtiö hyödyntää verkkoa tiedotuksessaan. Mitä useampia kanavia tiedottamisessa käytetään, sen paremmin viestit tavoittavat yleisönsä. Sähköisiä tiedotteita pääsee internetiin katsomaan mistä ja milloin vain.

Jos taloyhtiö valitsee nettitiedottamisen, osakkaiden yhdenvertaisuutta voi täydentää toimittamalla materiaalia myös esimerkiksi isännöintiyritykseen tai taloyhtiön ilmoitustaululle. Siellä materiaaliin pystyvät tutustumaan myös ne osakkaat, joilla ei ole mahdollisuutta päästä internetiin.

Viralliset kokouskutsut eroavat tässä muusta tiedottamisesta. Virallisia kokouskutsuja voi lähettää osakkaille sähköpostilla vain, jos osakas on ilmoittanut taloyhtiölle sähköpostiosoitteensa kutsun toimittamista varten.

Marina Furuhjelm, lakiasiantuntija, OTM, Isännöintiliitto