Tietosuoja: valvontakamera tai sähkölukot taloyhtiössä

Mitä taloyhtiössä pitää huomioida, jos käytössä on valvontakamera tai sähkölukot? Tietosuoja & taloyhtiön arki -juttusarjassa pureudumme konkreettisiin tilanteisiin, joihin EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) vaikuttaa taloyhtiöissä.

Mitä taloyhtiössä tulee huomioida, jos yhtiössä on tallentava valvontakamera tai sähköinen kulunvalvonta, eli sähköinen lukitusjärjestelmä?

Valvontakameraan tallentuva kuva henkilöstä ja sähköiseen kulunvalvontaan tallentuva kulkutieto ovat henkilötietoa. On siis huomioitava, että molempien tallenteet muodostavat henkilörekisterin. Tietojen käsittelyssä täytyy näin ollen huomioida tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

On erittäin tärkeä muistaa, että valvontakameroilla ja kulunvalvonnalla kerättyjä henkilötietoja voidaan käyttää ainoastaan rikosten selvittämiseen. Tallentavan valvontakameran sekä sähköisen kulunvalvonnan henkilötietoja saavat tarkastella vain esitutkintaviranomaiset.

Tietosuoja-asetus tuli voimaan 25.5.2018.

Lähde: Isännöintiliiton ja Kiinteistöliiton yhdessä laatimat tulkinnat tietosuojasta taloyhtiöissä https://www.isannointiliitto.fi/isannointiliitto-vaikuttaa/toimintaymparistoon-vaikuttaminen/lainsaadannot-ja-normit/tietosuoja-asetus-gdpr/