GDPR: Asukas pyytää tietoja, saako niistä ottaa maksun?

Tietosuoja & taloyhtiön arki -juttusarjassa pureudumme konkreettisiin tilanteisiin, joihin EU:n tietosuoja-asetus vaikuttaa taloyhtiöissä. Osa 5: Saako tietopyynnöistä periä maksun?

Asukas haluaa tarkistaa tietoja, joita hänestä on rekisteröity. Saako tästä periä korvauksen?

Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyn tulee voida käyttää oikeuksiaan maksutta. Jos tietojen pyytäminen on jatkuvaa, kiusamielistä taikka ilmeisen perusteetonta, tiedonsaantioikeuden käyttämisestä voidaan periä hallinnolliset kulut.

Isännöintisopimuksessa voidaan asettaa ehtoja tietosuojaan liittyvistä veloituksista.

Tietosuoja-asetus tulee voimaan 25.5.2018.

Lähde: Isännöintiliiton ja Kiinteistöliiton yhdessä laatimat tulkinnat tietosuojasta taloyhtiöissä https://www.isannointiliitto.fi/isannointiliitto-vaikuttaa/toimintaymparistoon-vaikuttaminen/lainsaadannot-ja-normit/tietosuoja-asetus-gdpr/

Lue lisää: