Taloyhtiön hyvä hallintotapa -suositus: Päävastuullinen isännöitsijä

Tässä juttusarjassa säästämme taloyhtiön hallituksen aikaa poimimalla Taloyhtiön hyvä hallintotapa -suosituksen olennaisimmat sisällöt, jotka hallituksen on hyvä tietää.

Päävastuullisen isännöitsijän nimeäminen: Isännöinti on tiimityötä

Taloyhtiön asioiden tuloksellinen hoitaminen edellyttää hallituksen ja isännöitsijän keskinäistä luottamusta. Hyvän isännöintiyrityksen ja isännöitsijän valinta on hallituksen tärkeimpiä päätöksiä.

Vuoden 2014 elokuusta alkaen taloyhtiö on voinut merkitä kaupparekisteriin isännöitsijäksi isännöintiyrityksen, kun aiemmin rekisteröitäväksi kelpasi vain henkilö.

On taloyhtiön etu, että johtaminen on yrityksen vastuulla. Hyvissä isännöintiyrityksissä prosessit ovat kunnossa, asiakaspalvelu parempaa ja vastuu varmemmalla pohjalla, kun se on jaettu – sen sijaan, että kaikki olisi vain yhden isännöitsijän vastuulla.

Kun siirrytään henkilösidonnaisuudesta palveluja tuottavaan yritykseen, kiinteistön johtamisessa näkyvät hioutuneet toimintamallit, josta hyötyvät niin isännöinti kuin asiakaskin.

Hyvä käytäntö on, että isännöitsijäksi valittu yritys tekee taloyhtiön hallitukselle esityksen päävastuullisesta isännöitsijästä tai tämän vaihtamisesta, jos siihen on tarvetta. Hallitus hyväksyy ehdotuksen tai pyytää uutta ehdotusta.

Fakta

Hyvä hallintotapasuositus 2016 on Kiinteistöliiton, Isännöintiliiton, Kiinteistöalan hallitusammattilaisten (AKHA) ja oikeusministeriön julkaisema suositus kaikkien taloyhtiöiden ja niissä toimivien käyttöön. Se helpottaa asunto-osakeyhtiölain soveltamista käytännössä sekä täydentää lain vähimmäisvaatimuksia. Suositus on julkaistu 31.8.2016.