Taloyhtiön hyvä hallintotapa -suositus: Riidat taloyhtiössä

Tässä juttusarjassa säästämme taloyhtiön hallituksen aikaa poimimalla Taloyhtiön hyvä hallintotapa -suosituksen olennaisimmat sisällöt, jotka hallituksen on hyvä tietää.

Taloyhtiön ja sen johdon ja osakkaiden välisten riitojen ratkaisu: Pitkittynyt riita on kallis soviteltava

Jos taloyhtiössä syntyy riitaa ja kränää, ilmapiiri huononee nopeasti, huomio kiinnittyy epäolennaisuuksiin ja päätöksenteko vaikeutuu. Varsinainen riidan aiheuttanut asia unohtuu, tunteet nousevat pintaan ja asukkaat jakautuvat puolesta ja vastaan -leireihin. Pian riidellään jo siitä, mistä oltaisiin aiemmin oltu samaa mieltä – ihan vain periaatteesta. Mitä pidempään tilanne on päällä, sitä enemmän vahinkoa tapahtuu.

Jos taloyhtiössä on riita johdon ja osakkaiden välillä tai osakkaiden kesken, tapoja sen selvittämiseen on monia. Halvinta ja kätevintä tietysti olisi, jos riidan osapuolet saisivat itse sovittua asiansa. Toiseksi paras vaihtoehto on sovintomenettely, joista kohtuuhintaisia ovat tuomioistuinsovittelu tai tuomioistuimen ulkopuolinen sovittelu, kuten lakitoimisto. Yksi hyvä tapa on pyytää objektiivinen, kirjallinen lausunto alan asiantuntijalta tai järjestöltä. Mitä vähemmän aikaa riita on ehtinyt itää, sitä helpompi se on sovitella kevyesti ja halvalla.

Fakta

Hyvä hallintotapasuositus 2016 on Kiinteistöliiton, Isännöintiliiton, Kiinteistöalan hallitusammattilaisten (AKHA) ja oikeusministeriön julkaisema suositus kaikkien taloyhtiöiden ja niissä toimivien käyttöön. Se helpottaa asunto-osakeyhtiölain soveltamista käytännössä sekä täydentää lain vähimmäisvaatimuksia. Suositus on julkaistu 31.8.2016.