Liian lyhytnäköistä kiinteistönpitoa

Hallituksen rooli taloyhtiössä on huolehtia omaisuudesta osakkaiden näkemysten mukaisesti pitkäjänteisesti ja riskittömästi.

Jos taloyhtiössä on suunniteltu tulevat korjaukset vain seuraavaksi viideksi vuodeksi, on syytä olla huolissaan.

Asunto-osakeyhtiölain edellyttämä, viiden vuoden tähtäimellä tehty, kunnossapitotarveselvitys on auttamattomasti liian lyhytnäköinen. Kaiken lisäksi se on harvoin korjaussuunnitelma, vaan enemmänkin toteamus tarpeista.

Jotta taloyhtiön kiinteistönpito on riittävällä tasolla, korjaussuunnittelun pitää ulottua vähintään kymmenen vuoden päähän. Korjaussuunnitelmalla pitää olla myös laatukriteerit, aikataulutus ja arvio kustannuksista. Sitä ei saa tehdä hallituksen mutu-tiedon varassa, vaan se pitää tehdä asiantuntijan laatiman analyysin pohjalta.

”Osakaskyselyt ovat kestävän korjaussuunnitelman edellytys.”

Sitä paitsi osakkaat haluavat usein parantaa kiinteistössä asumisen arkea. Tämä pitää ottaa korjaussuunnitelmissa vahvasti huomioon. Siksi nämä tarpeet tulee aina selvittää ja yhdistää asiantuntijan näkemyksiin. Käytännössä tämä tapahtuu parhaiten osakaskyselyin. Tämä on kestävän korjaussuunnitelman edellytys.

Tällä hetkellä taloyhtiöiden kiinteistönpito on lyhytnäköisempää kuin auton huoltaminen, vaikka kyse on aivan eri kokoluokan summista. Toisin kuin osakkaat, autonomistajat tietävät paremmin huoltovälit tarpeellisille toimenpiteille ja osien vaihdoille.

”Tällä hetkellä taloyhtiöiden kiinteistönpito on lyhytnäköisempää kuin auton huoltaminen.”

Taloyhtiössä kiinteistön rakennusosien korjausvälisuositukset ovat usein epätarkkoja. Tämän vuoksi rakennusten kuntoa pitää tarkkailla säännöllisesti ja korjaussuunnitelmat pitää päivittää vuosittain. Pitää myös muistaa, että osakkaidenkin mielipiteet muuttuvat, ja ne pitääkin säännöllisesti selvittää.

Taloyhtiöissä hallituksen pitää huolehtia siitä, että taloyhtiön kunnosta on osakkaiden kesken realistinen kuva, joka perustuu elinkaariajatteluun ja kuntoarvioon. Vain tällä tavalla taloyhtiöiden jatkuvasti kasvava korjausvelan nousu ja arvon aleneminen saadaan pysäytettyä. Käytännössä tämä työ tehdään ammattilaisten toimesta.

 

Tero Heikkilä

Toimitusjohtaja

Isännöintiliitto