Kuka saa lukea taloyhtiön sähkölukon kulkutiedot?

Sähkölukkoon tallentuu jokaisesta käyttökerrasta jälki ja näistä jäljistä muodostuu henkilörekisteri.

Kuka saa lukea taloyhtiön sähkölukon kulkutietoja? Saako lukon lukitiedot lukea vain poliisi?

Sähköiset kulunhallintajärjestelmät keräävät informaatiota, joka on tarpeen tullen luettavissa lukkojärjestelmästä.

Kertyvistä tiedoista muodostuu henkilörekisteri, jota koskevat henkilötietolain säännökset. Henkilötietolain mukaan rekisterinpitäjän, eli tässä tapauksessa taloyhtiön, on ennen rekisterin muodostamista mietittävä, mihin tarkoitukseen tietoja kerätään. Lisäksi rekisterinpitäjän tulee laatia henkilötietolain mukainen rekisteriseloste jo ennen järjestelmän käyttöönottoa.

Usein yhtiöt tulevat siihen lopputulokseen, että järjestelmää ja tietoja tarvitaan erityisesti rikosten selvittämiseksi. Tämä kirjataan lukitusjärjestelmästä tehtävään rekisteriselosteeseen.

Näin ollen vain poliisi tai muu esitutkintaviranomainen olisi oikeutettu käymään läpi lukkoihin kerääntynyttä tietoa. Yhtiökokous ei voi valtuuttaa esimerkiksi isännöintiä tutkimaan lokitietoja.

Vastaajana Annika Kemppinen, asianajaja, Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy