Lakikysymys: kuka saa lukea sähkölukon kulkutiedot?

Vastaaja-palstalla lakiasiantuntijat vastaavat oikeudellisiin pulmiin. Tällä kertaa lukijaamme mietityttävät sähkölukon kulkutietojen lukuoikeudet.

Kuka saa lukea taloyhtiön sähkölukon kulkutietoja? Saako lukon lukitiedot lukea vain poliisi?

Sähköiset kulunhallintajärjestelmät keräävät informaatiota, joka on tarpeen tullen luettavissa lukkojärjestelmästä.

oven-avaaminen-piirros-by-hanna-konola-kotitaloKertyvistä tiedoista muodostuu henkilörekisteri, jota koskevat henkilötietolain säännökset. Henkilötietolain mukaan rekisterinpitäjän, eli tässä tapauksessa taloyhtiön, on ennen rekisterin muodostamista mietittävä, mihin tarkoitukseen tietoja kerätään. Lisäksi rekisterinpitäjän tulee laatia henkilötietolain mukainen rekisteriseloste jo ennen järjestelmän käyttöönottoa.

Usein yhtiöt tulevat siihen lopputulokseen, että järjestelmää ja tietoja tarvitaan erityisesti rikosten selvittämiseksi. Tämä kirjataan lukitusjärjestelmästä tehtävään rekisteriselosteeseen.

Näin ollen vain poliisi tai muu esitutkintaviranomainen olisi oikeutettu käymään läpi lukkoihin kerääntynyttä tietoa. Yhtiökokous ei voi valtuuttaa esimerkiksi isännöintiä tutkimaan lokitietoja.

Annika Kemppinen, asianajaja, Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy