Isännöitsijän työmäärä kasvoi 10 % vuodessa

Kuvitus Suvi Segercrantz

Korjausrakentamisbuumi, lain tuomat lisävelvoitteet sekä asiakkaiden haluamat uudet palvelut tarkoittavat paljon lisätyötä isännöinnille. Siksi taloyhtiöillä kuluu isännöintiin aiempaa enemmän rahaa.

Isännöintiliiton tuore selvitys osoitti, että isännöinnin kokonaistyömäärä on voimakkaassa kasvussa. Eniten tähän vaikuttaa se, että 1960- ja 1970-luvuilla rakennetut talot ovat siinä kunnossa, että ne kaipaavat mittavia perusparannuksia. Yksittäinen korjaushanke saattaa vaatia isännöitsijältä kuusikymmentä erilaista työvaihetta, kertoi Kotitalo numerossa 4/2016.

Toiseksi työmäärä on kasvanut viranomaisvelvoitteiden takia. Esimerkiksi pakolliset ilmoitukset verohallinnolle ja kaupparekisteriin vievät isännöitsijän aikaa. Työtunteja uppoaa myös osakkaiden neuvomiseen uudesta asbestilaista.

Kolmanneksi suurin kasvu on tapahtunut asukasviestinnässä. Hallitukset ja osakkaat haluavat yhä enemmän erilaisia viestintäpalveluita.

Tällaiset lisätyöt eivät välttämättä kuulu isännöintisopimuksen kuukausiveloitukseen, jolloin niistä tulee taloyhtiölle lasku.