Sähköauton latauspiste omaan pihaan?

Sähköautot saattavat ilmestyä taloyhtiöiden pihoihin hyvinkin nopeasti. Motiva julkaisi oppaan helpottamaan latauspisteiden hankkimista yksityisiin kiinteistöihin.

Opas tarjoaa perustietoa sekä ladattavista autoista että erilaisista latauspisteistä. Kiinteistöjen latauspisteiden suunnitteluun, toteuttamiseen ja asiaan liittyvään päätöksentekoon on erilaisia tapoja, joita esitellään oppaassa.

”Asiasta voidaan päättää yhtiökokouksessa enemmistöpäätöksellä, jos parkkipaikat ovat yhtiön hallinnassa ja yhtiön nykyisen sähköverkon kapasiteetti riittää”, Isännöintiliiton lakiasiantuntija Tommi Leppänen sanoo.

Kiinteistöjen sähkötekniikka on iältään ja kapasiteetiltaan kirjavaa. Taloyhtiön kannattaa kääntyä asiantuntevan sähkösuunnittelijan tai palveluntarjoajan puoleen, jotta sähköverkon tila ja mahdolliset muutostarpeet saadaan kartoitettua. Samalla selviää myös sähköliittymän riittävyys.

Lataushybridien ja täyssähköautojen määrän arvioidaan nousevan Suomessa vuoden 2020 tienoilla jopa kymmeniin tuhansiin. Liikenne- ja viestintäministeriössä pohditaan parhaillaan toimenpiteitä sähköautojen käytön edistämiseksi.

Oppaan toteuttamiseen ovat osallistuneet ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, Kiinteistöliitto, Isännöintiliitto ja Motiva.

Oppaan löydät täältä.

9.6. ilmestyvässä Kotitalo-lehdessä käsitellään asiaa laajemmin.