80 euroa hallitukselle kokoukselta?

Pitäisikö hallituksen jäsenille maksaa kokouspalkkioita? Ja jos, kuinka paljon?

Hallituksen palkkiot ovat joissakin taloyhtiöissä kuuma peruna.

Hallitustyössä on kyse suuren varallisuuserän hoitamisesta, johon tarvitaan innostunutta otetta. Hallituksen jäsenet käyttävät myös vapaa-aikaansa yhteisten asioiden eteen. Palkkiota pohdittaessa pitäisi huomioida, kuinka paljon jäsenet joutuvat tekemään töitä.

Joissain taloyhtiöissä työtaakka on kevyt, toisissa riittää työsarkaa – etenkin, jos meneillään on iso remontti. Palkkioista on syytä keskustella myös silloin, kun hallitukseen on vaikea saada väkeä.

Useimmissa tapauksissa palkkio on perusteltu. Se on tärkeä arvostuksen osoitus, joka lisää hallituksen jäsenten motivaatiota.

Hyvä hallintotapasuositus taloyhtiöille vuodelta 2011 mainitsee, että hallituksen jäsenelle maksettaisiin 60–80 euroa kokoukselta ja hallituksen puheenjohtajalle 100–150 euroa.

Hallituksen kokouspalkkioista maksetaan ennakonpidätys, mutta ei työnantajamaksuja. Päätös palkkioista tehdään varsinaisessa yhtiökokouksessa, jossa uusi hallitus muutenkin valitaan.

Tilaa Hallituksen ratkaisurasia täältä isannointiliitto.fi/oppaat