Uusi suositus kehottaa taloyhtiöitä laatimaan strategian

Hyvä hallintotapasuositus kannustaa taloyhtiöitä rakentamaan strategian. Uusi suositus on luonnosvaiheessa ja kommentoitavissa kokonaisuudessaan verkkokeskustelussa.

Hyvän hallintotapasuosituksen ideana on, että taloyhtiön ja hallituksen työ olisi mahdollisimman sujuvaa. Suosituksen noudattaminen edistää taloyhtiön hoitoa ja kehitystä osakkaiden tarpeiden mukaan. Suosituksen tavoitteena on myös lisätä luottamusta ja parantaa asumisviihtyisyyttä.

Kiinteistöliiton, Isännöintiliiton ja Kiinteistöalan hallitusammattilaisten (AKHA) asiantuntijat ovat laatineet luonnoksen uudesta Taloyhtiöiden hyvä hallintotapa -suosituksesta yhteistyössä oikeusministeriön asiantuntijoiden kanssa.

Uutta hallintotapasuosituksen luonnoksessa on esimerkiksi se, että taloyhtiöitä kehotetaan laatimaan strategia. Hallitus valmistelee strategian yhdessä isännöitsijän kanssa, ja strategiasta päätetään yhtiökokouksessa.

Käytännössä strategia kuvaa osakkaiden asettamat tavoitteet taloyhtiön ominaisuuksille ja palveluille. Siinä määritellään lähivuosien tärkeimmät kehitystarpeet ja keinot, joilla taloyhtiöitä viedään käytännössä eteenpäin. Strategia varmistaa, että taloyhtiön toiminta on tehokasta ja suunnitelmallista ja menossa oikeaan suuntaan.

Suosituksen sisältöön voi vaikuttaa verkossa. Kommentoi ehdotuksia tai lähetä oma ideasi verkkokeskustelussa osoitteessa vaikuta-lakiin.fi. Keskustelu on avoinna 25.2.-17.3.2015. Suositus viimeistellään palautteen perusteella keväällä 2016.