Mikä eteen, jos taloyhtiö ei löydä johtajia?

Mitä pieni taloyhtiö voi tehdä, jos sen väki vanhenee eikä hallitukseen löydy jäseniä tai edes puheenjohtajaa osakkaiden joukosta? Kotitalon toimitus on saanut viime kuukausina kysymyksiä aiheesta. Jos korjausvelkaa on päässyt kasaantumaan, taloyhtiön voi olla vaikea löytää myös isännöintiä.

rivitalo”Meillä on viiden asunnon rivitaloyhtiö, jossa ongelmia ovat asukkaiden ikä ja sairaudet. Hallitukseen ei saada edes puheenjohtajaa. Minkälaisen neuvon antaisitte”, eräs Kotitalon lukija kysyi tiistaina sähköpostiviestissä.

– Jos kukaan asukkaiden läheisistäkään ei halua hallitukseen, voi aina keskustella vaihtoehdosta palkata hallitusammattilainen, Isännöintiliiton avustava lakiasiantuntija Tommi Leppänen sanoo.

Hallitusammattilaisten palkkiot voivat olla joitakin satasia kokoukselta. Kiinteistöalan hallitusammattilaisilla on oma yhdistys, joka pitää rekisteriä hallitusammattilaisista.

Isännöintiyrityksilläkin on hallituspalvelua

Myös jotkut isännöintiyritykset tarjoavat hallituspalvelua – isännöinti siis hoitaa taloyhtiölle hallitusammattilaiset ja hallitustyön avaimet käteen. Joillakin isännöintiyrityksillä on myös erikseen pienille taloyhtiöille räätälöityjä isännöintipalveluja.

Leppänen neuvoo esimerkiksi taantuvien paikkakuntien pieniä yhtiöitä harkitsemaan yhteistyötä, jos niillä on vaikeuksia löytää johtajia yhtiöihin. Saman alueen taloyhtiöt ovat usein samanikäisiä, niiden remonttitarpeet ilmenevät yhtä aikaa ja esimerkiksi kilpailutukset voi olla kannattavaa hoitaa yhdessä.

Palkkio hallitusjäsenyydestä?

Yksi henkilö voisi riittää pyörittämään hallitusten pakollisia tehtäviä, koska pienissä yhtiöissä käsiteltäviä asioitakin on vähemmän kuin suurissa.

Vaikka näyttäisikin, että kenelläkään osakkaalla ei ole innostusta hallitukseen, neuvottelu voi auttaa. Osakkaat voisivat keskustella myös mahdollisesta palkkion maksamisesta hallitusjäsenille.

Muutos yhtiöjärjestykseen?

Jotkut pienet taloyhtiöt ovat muuttaneet yhtiöjärjestystä niin, että hallituksen kokoonpanoksi riittää vähemmän kuin kolme jäsentä. Asunto-osakeyhtiölain mukaan hallituksessa täytyy olla 3–5 jäsentä, ellei yhtiöjärjestys määrää toisin.

Jos hallituksessa on vähemmän kuin kolme jäsentä, tarvitaan kuitenkin ainakin yksi varajäsen. Yhtiöjärjestyksessä pitää myös mainita, jos halutaan, että isännöitsijä toimii puheenjohtajana. Muuten se ei ole sallittua.