Osakas voi esittää päätöksiä yhtiökokoukseen

28.1.2016
Kuva: Pixabay Jos osakkaalla on ideoita ja ehdotuksia, jotka hän haluaa tuoda yhtiökokoukseen, hänen täytyy itse olla aktiivinen. Hallitus ei yleensä kysele osakkaiden ja asukkaiden kantoja erikseen.

Kevät on taloyhtiöiden yhtiökokousten aikaa. Jos osakas haluaa asiansa yhtiökokouksen asialistalle, hänen kannattaa olla yhteydessä hallitukseen.

Hallituksen pitää viestiä suunnitelmistaan ajoissa, jotta osakkeenomistajilla on tilaisuus vaikuttaa yhtiökokouksen sisältöön ja päätöksenteko sujuu.  Osakkaalla on oikeus saada yhtiökokoukseen päätettäväksi asia, jos se kuuluu yhtiökokouksen toimivaltaan.

Yhtiökokous tekee päätöksiä monista käytännön asioista, mutta esimerkiksi isännöitsijän valinta ja varoituksen antaminen osakkaalle kuuluvat hallitukselle.

Miten yhtiökokouksen ajankohta määritellään?

Yhtiökokouksessa voidaan tehdä päätöksiä vain kokouksen esityslistalla olevista asioista. Käytännössä osakkailla ei  kuitenkaan ole tarkkaa tietoa yhtiökokouksen ajankohdasta, sillä hallitus ja isännöinti valmistelevat kokouksen keskenään.

Yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa taloyhtiön tilikauden päättymisestä.

Jos osakas esimerkiksi haluaa yhtiökokouksen kumoavan taloyhtiön lintujenruokintakiellon, siitä on toimitettava tieto kirjallisesti hallitukselle mielellään heti vuoden alussa. Hallitus valmistelee  yhtiökokouksen päätösehdotukset omassa kokouksessaan usein viikkoja, viimeistään kaksi viikkoa ennen yhtiökokousta.

Yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa taloyhtiön tilikauden päättymisestä. Jos tilikausi on kalenterivuosi, yhtiökokous on siis järjestettävä kesäkuun loppuun mennessä.

Miten asian saa kokouslistalle?

Hallitus ei yleensä kysele asukkaiden kantoja erikseen. Omien ehdotusten esittäminen on yleensä osakkaiden oman aktiivisuuden varassa.

Osakkaat toimittavat toiveensa kirjallisesti joko isännöitsijälle, hallituksen puheenjohtajalle tai jollekin hallituksen jäsenelle.

Mitä aiemmin toiveensa tuo esille, sitä parempi. Jos siis haluaa asiansa tämän kevään asialistalle, kannattaa toimia lähiviikkoina.

Osakkaan esityksen pitää olla riittävän yksilöity. Esimerkiksi lintujenruokinta-asiassa se voisi olla tällainen:

“Päätetään, että lintujen ruokinta sallitaan As Oy Kotitalossa erikseen osoitetulla paikalla talvisin. Osakas XX:n esitys ruokintapaikasta on tämän yhtiökokouskutsun liitteenä.”

Osakkaat toimittavat toiveensa kirjallisesti joko isännöitsijälle, hallituksen puheenjohtajalle tai jollekin hallituksen jäsenelle.

Entä jos asiaa ei voi ottaa listalle?

Vaikka asiasta ei yhtiökokouksessa voitaisikaan päättää, voidaan siitä kuitenkin keskustella, ja hallitus voi jatkaa sen käsittelemistä myöhemmin. Tarvittaessa asia voidaan valmistella seuraavan kokouksen esityslistalle tai järjestää ylimääräinen yhtiökokous.

Osakkaista voi joskus vaikuttaa siltä kuin yhtiökokouksia suunniteltaisiin salassa, asukkaiden mielipiteitä kysymättä. Hyvin hoidetussa taloyhtiössä ongelmaa ei pitäisi olla.

Jos hallitus toimittaa tiedotteita yhtiön ajankohtaisista asioista pitkin vuotta, asukkaiden näkemykset saadaan paremmin mukaan jo valmisteluvaiheessa.

Mistä osakas saa tietoa päätettävistä asioista?

Ajoissa toimitettu ja taustoittava kokouskutsumateriaali auttaa osakkaita valmistautumaan yhtiökokoukseen.

Päätettävistä asioista on oltava hallituksen päätösehdotus kokouskutsussa. Ne ovat konkreettinen päätöksentekoapu osakkaille.

Taloyhtiön viiden vuoden kunnossapitotarveselvityksestä näkee tulevaisuuden suunnitelmat ja jo tehdyt korjaustyöt. Koska kaikki osakkaat eivät käy kokouksissa, he voivat tätä kautta saada tietää, mitä taloyhtiössä on meneillään.

Kun vireillä on jokin suurempi hanke, voidaan ennen yhtiökokousta pitää hanketta koskeva asukasilta. Kun asiat on käsitelty jo valmiiksi läpi, kokoonnutaan yhtiökokoukseen vain päätöksentekoon.

Katso kaikki jutut samasta aiheesta

Yhtiökokous